dinsdag 10 maart 2015

Mindset


“Mijn leidinggevende wil dat ik me zichtbaarder maak in mijn werk. Het heeft te maken met mindset, zegt hij”. Het wordt verteld met een grijns, maar zonder de bravoure die ik zo gewend ben bij deze professional.  Ouder geworden, gezondheidsklachten, meerdere reorganisaties overleefd en nog altijd aan het werk.

Ik herinner me meer quotes, waarin hij de spot dreef met het jargon en de controledrift van het management. “Mijn nieuwe directeur vraagt wat ik nou eigenlijk precies doe. Ze weet niet hoe ze me aan kan sturen, zegt ze. Mooi, dat wil ik graag zo houden….”.
De lang gekoesterde autonomie van deze persoon heeft ondertussen moeten wijken voor nieuwe uitgangspunten in de dienstverlening. Hij moet oppassen dat hij de aansluiting niet verliest.

Mindset. Ik ken genoeg werkenden die de term alleen al met hoongelach pareren. Je kunt erom lachen, best bevrijdend ook, zolang je er niks mee hoeft. Maar wie bepaalt dat? En klopt het wel in deze tijd van kanteling?

We hebben allemaal onze aannames en waarheden. In het interessante themanummer van het Tijdschrift Conflicthantering over Stereotypering, legt Hugo Prein de betekenis van framen uit. “Frames zijn de lenzen waarmee we onze situatie bekijken en onze interacties met anderen ervaren en begrijpen. Ze zijn vaak beperkt, eenzijdig en stereotyp. In die zin helpen ze ons om overzicht te houden in de brij van informatie die dagelijks op ons afkomt. Naarmate we meer emotioneel betrokken zijn en de belangen groot zijn, werken onze intu├»tieve schema’s en frames minder betrouwbaar en is de kans op vertekening groot. We zijn bijvoorbeeld geneigd informatie te negeren die niet overeenkomt met onze opvattingen.”  We zien het niet meer zo scherp en zo doen we onszelf en de ander te kort.

Een ander frame laat zich niet opdringen. Het is altijd belangrijk elkaars opvattingen, motivaties en uitgangspunten te respecteren. Dat geldt voor de leidinggevende in het voorbeeld hierboven, en ook voor de professional. Het vermogen om vragen te stellen brengt verbinding tussen mensen. De bereidheid om jezelf af en toe eens flink in verwarring te brengen door jezelf te (laten) bevragen, voorkomt dat de boel op scherp komt te staan. Daar hoeft geen jargon aan te pas te komen. 
Wel moed.


Bron: Tijdschrift voor Conflicthantering, jaargang 10, 2015, nummer 1